தமிழ் இந்து
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Keywords

temple  


மரு‌த்துவ‌த்‌தி‌ன் ம‌ற்றுமொரு தோ‌ல்‌வி

Go down

மரு‌த்துவ‌த்‌தி‌ன் ம‌ற்றுமொரு தோ‌ல்‌வி Empty மரு‌த்துவ‌த்‌தி‌ன் ம‌ற்றுமொரு தோ‌ல்‌வி

Post  meenu on Tue Feb 26, 2013 1:42 pm

து‌னி‌சியா நா‌ட்டை‌ச்
சே‌ர்‌ந்த ஆ‌சி‌ரிய‌ர் ஒருவரு‌க்கு சோதனை‌க் குழா‌ய் மூல‌ம் ‌சி‌கி‌ச்சை
அ‌ளி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு கரு‌த்த‌ரி‌த்‌த‌தில‌் 12 குழ‌ந்தைக‌ள் உருவா‌கியு‌ள்ளன.


இது மரு‌த்துவ‌த்‌தி‌ன் ம‌ற்றுமொரு தோ‌ல்‌வியே எ‌ன்பதுதா‌ன் எ‌ங்களது வாத‌ம்.

துனிசியா
நாட்டில் கப்சரி நகரைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் தம்பதிக்கு பல ஆண்டுகளாக
குழந்தையில்லை. இதையடுத்து, சோதனை குழாய் சிகிச்சை மூலம் கருத்தரித்தார். 1
மாதம் கழிந்த நிலையில், ஆசிரியையின் வயிறு மிகவும் பெரிதாக இருந்தது.
இதையடுத்து, அவரை பரிசோதித்த
மரு‌த்துவ‌ர்க‌ள், அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் அடைந்தனர்.

ஏனெனில் ஆசிரியையின் வயிற்றில் வளர்வது 12 குழந்தைகள். இதனா‌ல் ‌பிற‌க்க‌ப்போகு‌ம் குழ‌ந்தைகளு‌க்கு‌ம் பா‌தி‌ப்பு, அதனை‌ப் பெ‌ற்றெடு‌க்கு‌ம் பெ‌ண்ணு‌க்கு‌ம் பேராப‌த்து ஏ‌ற்படு‌ம்.

ஒரு
குழ‌ந்தையை சும‌ந்து பெ‌ற்றெடு‌ப்பத‌ற்கே மறு‌பிற‌வி எ‌ன்றா‌ல், இதனை
எ‌ன்னவெ‌ன்று கூறுவது. சோதனை‌க் குழா‌ய் மூல‌ம் இ‌ந்‌தியா‌விலு‌ம்
கரு‌த்த‌ரி‌ப்புக‌ள் ஏ‌ற்ப‌ட்டு குழ‌ந்தை ‌பிற‌ப்பு ‌சிற‌ப்பாக
நட‌க்‌கிறது. ஆனா‌ல் ‌சில நேர‌ங்க‌ளி‌ல் இதுபோ‌ன்ற எ‌ண்ண‌ற்ற‌க் கரு‌
உருவா‌க்க‌த்‌தினா‌ல் ‌பிரசவமே கே‌ள்‌வி‌க்கு‌றியா‌கி‌விடு‌கிறது.


இ‌ந்த 12 குழ‌ந்தைகளை‌ப் ப‌ற்‌றி மரு‌த்துவ‌ம் அ‌ளி‌க்கு‌ம் மரு‌த்துவ‌ர் கூறுவது எ‌ன்னவெ‌ன்றா‌ல், கருப்பையால்
12 குழந்தைகளையும் நீண்ட நாட்களுக்கு சுமக்க முடியாது. குறைந்தது 28
வாரங்கள் கருப்பையில் குழந்தைகள் இருந்தால்தான் அவற்றுக்கு முழுமையான
வளர்ச்சி கிடைக்கும். மேலும், 12 குழந்தைகளுக்கும் உணவும் முழுமையாக
கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. எனவே ஒரு குழந்தையாவது உயிருடன் முழு வளர்ச்சியில்
பிறக்க வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாகவே உ‌ள்ளது எ‌ன்‌கி‌ன்றன‌ர்.

ஆனா‌ல்
இதை‌ப் ப‌ற்‌றி எ‌ல்லா‌ம் கவலை‌ப்படாத அ‌ந்த ஆ‌சி‌ரியரோ, 12 குழந்தைகள்
பிறக்க போகிறது என்பதை அறிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார். பல ஆண்டுகள்
குழந்தை இல்லாமல் இருந்த எங்களுக்கு இப்போது இறைவன் 12 குழந்தைகளை
கொடுத்துள்ளார
் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறு‌கிறா‌ர்.
meenu
meenu

Posts : 12455
Join date : 14/01/2013

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum