தமிழ் இந்து
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Keywords

temple  


நரம்பு வழி செலுத்தும் மருந்திற்கு புதிய உபகரணம் எய்ம்ஸ் கண்டுபிடிப்பு

Go down

நரம்பு வழி செலுத்தும் மருந்திற்கு புதிய உபகரணம் எய்ம்ஸ் கண்டுபிடிப்பு  Empty நரம்பு வழி செலுத்தும் மருந்திற்கு புதிய உபகரணம் எய்ம்ஸ் கண்டுபிடிப்பு

Post  meenu on Tue Feb 26, 2013 1:41 pm

மாரடைப்பு, விபத்தினால்
ஏற்படும் படுகாயங்கள், உடலில் நீரிழப்பு ஏற்படுதல் போன்ற நோய்களுக்காக
உடலின் நரம்பு வழியாக ஏற்றப்படும் ஐ.வி. ஊசி மருந்தை ஏற்றுவதற்கு புதிய
உபகரணம் ஒன்றை புது டெல்லியில் உள்ள அனைத்திந்திய மருத்துவ விஞ்ஞானக் கழக
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.


இன்ட்ரா
ஊஸ் (IntraOz) என்று அழைக்கப்படும் இந்த புதிய கருவியின் பயன் என்னவெனில்
சில சமயங்களில் ஊசி மருந்து செலுத்தும் நரம்பை கண்டு பிடிக்க முடியாது.
குறிப்பாக மாரடைப்பு, விபத்தினால் ஏற்படும் படுகாய நிலை, நீரிழப்பு நோய்கள்
உள்ள நோயாளிகளின் உடல் நரம்பை கண்டுபிடிப்பது கடினம்.


இது
போன்ற தருணங்களில் இந்த புதிய கருவி மூலம் நேரடியாக எலும்பு மஜ்ஜைக்கு
மருந்தை செலுத்தலாம். இந்த கண்டுபிடிப்பின் அடி‌ப்படை இதுதான்.


இதனா‌ல்,
அவசர நேர‌த்‌தி‌ல் நர‌ம்புகளை‌த் தேடி அ‌தி‌ல் ஊ‌சிகளை செலு‌த்‌தி மெ‌ல்ல
மெ‌ல்ல அ‌ந்த மரு‌ந்து உட‌ல் முழுவது‌ம் பர‌வுவத‌ற்கு‌ள், நோயா‌ளி‌யி‌ன்
ஆயு‌ட் கால‌மே முடிவடை‌ந்து ‌விடு‌ம் ‌‌நிலை த‌வி‌ர்‌க்க‌ப்படு‌ம்.


இதுபோ‌ன்ற
க‌ண்டு‌பிடி‌ப்புக‌ளினா‌ல், பல உ‌யி‌ர்க‌ள் கா‌ப்பா‌ற்ற‌ப்படு‌ம். எனவே,
மரு‌த்துவ ம‌ற்று‌ம் ஆரா‌ய்‌ச்‌சி படி‌ப்புகளை மே‌ற்கொ‌ள்ளு‌ம் மாணவ,
மாண‌விய‌ர் பு‌திய கரு‌விகளையு‌ம், மரு‌ந்துகளையு‌ம் க‌ண்டு‌பிடி‌க்கு‌ம்
ஆரா‌‌ய்‌ச்‌சி‌யி‌ல் ‌தீ‌விரமாக ஈடுபட வே‌ண்டியது அவ‌சியமா‌கிறது.
meenu
meenu

Posts : 12455
Join date : 14/01/2013

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum